Sorg og krise

Sorg er en tilstand og en proces.

Det er næppe muligt for mennesker at leve livet uden, at sorg og krise på et eller andet tidspunkt rammer ind i livet. Det kan være ved tab af familiemedlemmer, nære venner eller andre betydningsfulde personer. Sorgen kan ligeledes opleves i forbindelse med alvorlig sygdom eller skilsmisse.

Krise er ofte forbundet med belastninger som sorg, stress, sygdom, tab af arbejdsevne, vold, ulykke eller katastrofe mv. eller en psykisk reaktion på noget andet, der belaster en og påvirker den daglige trivsel.

Krisen kan rumme forskellige faser og afhængig af krisens omfang kan man opleve forskellige reaktioner. I sådanne situationer er det af stor betydning at få talt det oplevede igennem.

Her kan de nærtstående være til trøst og støtte, men sorgen kan også bearbejdes professionelt, og her kan samtaler med en psykolog være hjælpsom for sorgprocessen.