Parterapi

I parforholdet er det psykiske velbefindende afhængigt af kærlige, anerkendende og værdsættende relationer. Der kan være brug for at blive mindet om, hvordan begge parter kan medvirke til at passe på forholdet.

I parforhold kan forskellige vanskeligheder opstå ved:

  • at kommunikationen bliver uhensigtsmæssig
  • at fælles værdier, fokus og mål bliver utydelige
  • at både den andens, egne og fælles styrkesider glemmes
  • at der er forskellige forventninger til samlivet
  • at der ikke justeres i forhold til ændringer i livsforløbet
  • at uhensigtsmæssige reaktionsmønstre kommer frem

Samtaleforløbet
Parterapien tager udgangspunkt i de problemstillinger, som I vælger at fortælle om. Vi ser på parforholdet, som en relation hvor: 'vi' har problemer, som vi sammen skal løse, frem for du eller jeg har et problem. Begge parter er medansvarlige for samspillet på godt og ondt og dermed også i forhold til opnåelse af de ønskede ændringer.

Det første skridt mod forandring har I allerede taget ved at følges ad til samtalerne.