Angst

Almindeligvis er angst en naturlig kropslig og psykisk alarmreaktion, der signalerer fare. Angst kan derfor opfattes som en nødvendig forsvarsmekanisme og et signal til personen om at passe på sig selv.

Angst kan imidlertid have en sådan karakter, at den opleves uhensigtsmæssig og særdeles ubehagelig og hæmmende for den enkelte.

Angst kan hænge sammen med en kombination af en række faktorer, begivenheder i livet eller eksempelvis stress. Den kan fremtræde på flere måder og forekomme sammen med andre psykiske lidelser.

I behandlingen af angst arbejdes bl.a. med sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger, som er indbyrdes forbundne.

Der findes forskellige former for angst og fobier f.eks.:

  • panikangst
  • generaliseret angst
  • OCD
  • social fobi