Supervision

Supervision – individuelt og i gruppe

PsykologTeam Vejle tilbyder professionel supervision til den enkelte og til grupper, der ønsker at styrke egne faglige og personlige kompetencer.
Supervision skaber overblik og er en struktureret samtale, der kan medvirke til faglig og personlig udvikling.

Der aftales en kontrakt omkring form og indhold, og denne kan løbende forhandles.

Supervisionen kan tage teoretisk og metodisk afsæt i systemisk og kognitiv teori og metode og former sig som en dialog med udgangspunkt i de ønsker, behov og problemstillinger, som deltagerne bringer frem.

Supervisionen forløber således som en refleksions- og udviklingsproces, der kan medvirke til at skabe nye indsigter, synsvinkler og større klarhed i forhold til en problemstilling eller en konflikt. Her kan arbejdes med personlige professionelle problemstillinger herunder faglige, etiske og moralske dilemmaer.

I gruppesupervision tages udgangspunkt i dialogen mellem supervisanden og psykologen. Gruppen inddrages som reflekterende team. Det reflekterende team medvirker til at skabe nye refleksioner og narrativer for den person, der er i dialog med psykologen.

Supervisionen kan organiseres som en systemisk struktureret gruppesamtale, der medvirker til faglig og personlig udvikling.