Coaching

PsykologTeam Vejle tilbyder professionel coaching til den enkelte og til grupper, der ønsker at styrke egne faglige og personlige kompetencer.

Coaching kan forstås som en interventionsform, der adskiller sig fra terapi ved at være overvejende løsnings- og målorienteret.

Coaching er en samtaleform, der specielt sætter fokus på nutid og fremtid.

Coaching tilbydes som et forløb med fokus på udvikling af det personlige, private og professionelle liv.
Gennem dialogen fastsættes fremtidige mål, og der arbejdes med at udvikle handlemuligheder, strategier og redskaber til at indfri disse.

Coaching er en målrettet samtale med fokus på refleksion, motivation og forandring.

Det er væsentligt for den enkelte at gøre sig overvejelser over, hvilken form for hjælp der er behov for. Dette kan en afklarende samtale med psykologen medvirke til.